Michał Barański

GeoEdukacja:
strona i podcast poświęcony geografii

Wszystkie materiały na stronie (oprócz znajdujących się w sekcji przeznaczonej dla Patronów), dostępne są na licencji CC BY-NC-ND 2.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych)

Historia

Podcast GeoEdukacja powstał w trakcie pandemii w 2020 i 2021 roku. W trakcie nauki zdalnej wszystkie odcinki były bezpłatnie dostępne dla każdego ucznia. Miało to na celu wyrównanie dostępu do edukacji w tym trudnym czasie oraz zmniejszenie ilości czasu spędzanego przez uczniów przed monitorami w trakcie nauki zdalnej. W tamtym okresie powstało ponad 50 odcinków zarówno z zakresu szkoły podstawowej jak i średniej.

Obecnie GeoEdukacja to także strona internetowa, kanał na youtube i bezpłatne gry na androida

Obecnie podcast GeoEdukcja to

51

ogólnodostępnych odcinków
(szkoła podstawowa
i ponadpodstawowa)

oraz

57

dodatkowych odcinków dla patronów (szkoła ponadpodstawowa)

łącznie

108

podcastów

DLACZEGO podcast?

wersja skrócona, do posłuchania:

Wersja nieco dłuższa, do poczytania: Jak samodzielnie powtarzać materiał

Najnowszy podcast