Mapy od Nasa – klimat

Aktualizowane mapy od NASA

Na pewno warto często zaglądać na strony NASA. Mapy są tam aktualizowane na bieżąco (np średnie miesięczne czy 8 dniowe). Czego dotyczą? Te o których dzisiaj, głównie atmosfery. A więc znajdziemy tam:
– średnie temperatury
– średnie opady
– parowanie
– zapylenie powietrza
– wegetację
– odchylenia od średniej z wielolecia (temperatury lądów i oceanów)

Zakres pomiarów? Zależnie od mapy, najwcześniejsze są od 1998 roku, większość zaczyna się wraz z początkiem XXI wieku.

Ale najlepsze w tych mapach jest to, że możemy je wyświetlić i pobrać jako filmy, których kolejne klatki pokazują zmiany wybranego wskaźnika w cyklu miesięcznym.

Dlatego pięknie nam wyjdzie
1.na mapach opadów:
– przemieszczanie się strefy braku opadów nad obszar Morza Śródziemnego latem,
-wędrówka tropikalnej strefy konwergencji

2. na mapach anomalii temperatury wód:
– el nino / la nina

3. wegetacja i cała masa innych zjawisk wykazujących roczny cykl

4. Oraz anomalie temperatury – do wykorzystania przy tematach globalnego ocieplenia

Poniżej wrzesień 2007 i anomalie w temperaturze wód powierzchniowych wszechoceanu

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps

Dodaj komentarz