Dycha z geografii

Sprawdź, czy dasz radę. Rozwiąż test składający się z losowych 10 pytań z liczby ponad półtora tysiąca znajdujących się w bazie.

0%

Dycha z geografii

1 / 10

1.

2 / 10

2. Zadanie wykonaj na podstawie mapy Polski. Do opisu podaj odpowiednią nazwę województwa:

noc zimą trwa tu najdłużej

3 / 10

3. Na mapie zaznaczono położenie sześciu wybranych aglomeracji świata. Którym numerem zaznaczono na mapie Bogotę?

4 / 10

4. Poniżej zamieszczono wykres przedstawiający model rozwoju demograficznego społeczeństw oraz piramidy płci i wieku charakterystyczne dla społeczeństw znajdujących się w II, III i V fazie rozwoju demograficznego. Dla której fazy rozwoju demograficznego jest charakterystyczna piramida płci i wieku oznaczona literą B?

5 / 10

5. Wykresy przedstawiają zmiany stopy urodzeń i stopy zgonów w wybranych państwach w latach 1990–2010. Którego z państw (A czy B) dotyczy problem dotyczący trudności w wyżywieniu mieszkańców

6 / 10

6. Na fotografii przedstawiono zagospodarowanie rolnicze Wielkich Równin − obszaru uprawy pszenicy ciągnącego się od Teksasu po Dakotę Północną − charakterystyczne dla gospodarki prowadzonej na rozległych obszarach. Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.–4.
Wielkie Równiny charakteryzują się  ........ (A lub B) sposobem gospodarowania o wysokiej towarowości wynikającej z (1,2,3 lub 4)

7 / 10

7. Które ze źródeł energii odnawialnej jest najbardziej charakterystyczne dla Islandii?

8 / 10

8. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Po południowo-zachodniej stronie Patagonii, wzdłuż Oceanu Spokojnego ciągnie się wybrzeże

9 / 10

9. Zaznacz poprawną prawidłowość klimatyczną występującą na Ziemi.

10 / 10

10. Na rysunku przedstawiono widome drogi Słońca w pierwszych dniach wybranych astronomicznych pór roku, obserwowane z miejsca X znajdującego się na zwrotniku Raka. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Na rysunku przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem obserwowane z miejsca X znajdującego się na zwrotniku Raka w dniach

Your score is

The average score is 51%

0%

Czujesz, że masz braki? Pomóż sobie wykorzystując materiały GeoEdukacji.