Tsunami

Poniżej można znaleźć kilka materiałów dotyczących fal tsunami. 1. Rozchodzenie się fal tsunami. Warto zauważyć, że fale tsunami rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Oczywiście największe zniszczenia spowodują na lądzie, który znajduje się najbliżej miejsca powstania. Po dopłynięciu do brzegu (i rzecz jasna dokonaniu gigantycznych zniszczeń), fala tsunami się "odbija" i płynie w przeciwnym kierunku, w podobny sposób, jak zaobserwowalibyśmy odbijanie się fal od brzegów kałuży czy akwarium. Jej wielkość jest…

0 Komentarzy

Odwzorowania kartograficzne

​ https://bl.ocks.org/mbostock/raw/3711652/ I kilka materiałów pomagających lepiej zrozumieć tematykę odwzorowań kartograficznych Poniższy link pozwala porównać wielkość poszczególnych krajów prezentowanych na mapie w odwzorowaniu wiernokątnym, w którym najsilniej powiększane są obszary okołobiegunowe. Każdy kraj możemy przeciągnąć w dowolne miejsce i porównać wielkość. Chyba najlepiej to widać w przypadku Przeniesienia Grenlandii czy Kanady i zestawienia ich chociażby z USA. Ale oczywiście wszystkie odniesienia do naszego kraju również będą interesujące: http://thetruesize.com Kolejny link…

0 Komentarzy

Wielkość gospodarstw rolnych

Rolnictwo - struktura agrarna Tym razem zacznę od obrazka powyżej znalezionego w internecie, który zwraca uwagę na drugie dno komasacji (scalenia) gruntów. Omawiając czynniki wpływające na rozwój rolnictwa (szczególnie dotyczy to Polski), często wspominamy o problemie rozdrobnienia gruntów. Dla przypomnienia: - większe rozdrobnienie na wschodzie, mniejsze na zachodzie i północy - powstało w dużym uproszczeniu na skutek podziału gruntów w wyniku dziedziczenia By Mateusz Giełczyński - Praca własna, CC BY-SA…

0 Komentarzy

Globalne ocieplenie – zanik pokrywy lodowej w arktyce

Globalne ocieplenie w Arktyce Lód (ten duży ;) ) jest jednym z najlepszych mierników długofalowych zmian klimatu. Bez wątpienia takim dużym kawałkiem lodu jest Arktyka. Poniżej kilka materiałów uświadamiających tempo zaniku pokrywy lodowej. 1. Film wykonany przez NASA Krótki film, więc bez problemu znajdzie się czas, żeby go zaprezentować. Lód poza tym, że zajmuje coraz mniejszą powierzchnię, to staje się dodatkowo cieńszy i młodszy. I to właśnie temu ostatniemu zagadnieniu…

0 Komentarzy

Zmiany przyrostu naturalnego w Polsce

Zmiany przyrostu naturalnego I kilka map i wykresów, które mogą się przydać przy omawianiu tego zagadnienia. Pomijam tutaj standardowe wykresy  i piramidy płci i wieku, które bez wątpienia znajdują się w każdej książce. 1. Zmiany liczby urodzeń w latach 1995-2018 Charakterystyka ostatnich 13 lat. Większość Polski na niebiesko, czyli spadek liczby urodzeń. W zasadzie ta tendencja dotyczy całej Polski poza dużymi miastami i obszarami wokół (strefy podmiejskie). Dlaczego tak się…

0 Komentarzy

Migracje w Polsce

Mapy i wykresy migracji wewnętrznych w Polsce I kilka map bardzo dobrze oddających kierunki migracji wewnętrznych w Polsce. Widać na nich zarówno przepływy pomiędzy województwami, jak i rozwój stref podmiejskich. Ale po kolei Pierwsza z nich przedstawia zmiany liczby ludności według gmin w latach 2016-2017. W zasadzie widać to wszystko o czym mówi się na lekcjach: - generalnie dezurbanizacja w większości miast, poza kilkoma większymi - odpływ ludności z obszarów…

0 Komentarzy

Mapy od Nasa – klimat

Aktualizowane mapy od NASA Na pewno warto często zaglądać na strony NASA. Mapy są tam aktualizowane na bieżąco (np średnie miesięczne czy 8 dniowe). Czego dotyczą? Te o których dzisiaj, głównie atmosfery. A więc znajdziemy tam: - średnie temperatury - średnie opady - parowanie - zapylenie powietrza - wegetację - odchylenia od średniej z wielolecia (temperatury lądów i oceanów) Zakres pomiarów? Zależnie od mapy, najwcześniejsze są od 1998 roku, większość…

0 Komentarzy

Globalne ocieplenie – #showyourstripes

#showyourstripes To strona, która prezentuje zmiany średnich rocznych temperatur powietrza. Bez żadnych liczb, tylko kolory. Bez żadnej legendy. Wykresy są niesamowicie proste i obejmują zakres ponad stu lat pomiarów (zależnie od wybranego przez nas miejsca). Wybieramy region, kraj i ... I właśnie to: Świat 1850-2018 Norwegia 1901-2018 Kanada 1901-2018 Polska 1901-2018 źródło: https://showyourstripes.info

0 Komentarzy

Chmury giganty

Chmury burzowe Jak wysokie potrafią być chmury? Wiadomo... najwyższe sięgają do górnej granicy troposfery, czyli maksymalnie 18km. W naszych szerokościach będzie to około 12km. Ale z jak daleka można je dostrzec? Z bardzo daleka. A dokładnie? Z bardzo bardzo daleka. Poniżej zdjęcie satelitarne pokazuje cień rzucany przez chmury Cb. Cień taki ma bagatela jakieś 400km... To znaczy, że czubek chmury burzowej przy sprzyjających warunkach możemy dostrzec właśnie z takiej odległości

0 Komentarzy

Ziemia na rozdrożu

Zmiany klimatu? Źródła energii? Kryzys naftowy?Te i wiele innych zagadnień z pewnością dałoby się zamknąć w haśle "Ziemia na rozdrożu".Podobno każde pokolenie musi coś udowodnić. Po upadku komunizmu w Europie panuje względny spokój. Nie dochodzi do masowych niepokojów społecznych, wojen czy konfliktów.... Obecnie jesteśmy na etapie konsumpcji tego, co wypracowały dla nas wcześniejsze pokolenia. Postęp dotknął praktycznie każdej dziedziny życia i gospodarki. Niestety odbył się on czyimś lub czegoś kosztem.Do…

0 Komentarzy