Mapa polityczna

Category: Mapa polityczna

W tej grupie quizów sprawdzisz swoją znajomość mapy politycznej świata

0%

Mapa polityczna Afryki

Rozpoznaj 10 losowo wybranych krajów znajdujących się w Afryce na podstawie ich położenia na mapie

1 / 10

1. Podaj nazwę kraju

2 / 10

2. Podaj nazwę kraju

3 / 10

3. Podaj nazwę kraju

4 / 10

4. Podaj nazwę kraju

5 / 10

5. Podaj nazwę kraju

6 / 10

6. Podaj nazwę kraju

7 / 10

7. Podaj nazwę kraju

8 / 10

8. Podaj nazwę kraju

9 / 10

9. Podaj nazwę kraju

10 / 10

10. Podaj nazwę kraju

Your score is

The average score is 52%

0%

0%

Mapa polityczna Azji

Rozpoznaj 10 losowo wybranych krajów znajdujących się w Azji na podstawie ich położenia na mapie

1 / 10

1. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

2 / 10

2. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

3 / 10

3. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

4 / 10

4. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

5 / 10

5. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

6 / 10

6. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

7 / 10

7. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

8 / 10

8. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

9 / 10

9. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

10 / 10

10. Podaj nazwę kraju zaznaczonego na mapie

Your score is

The average score is 48%

0%