Testy maturalne

co tu znajdziesz?

Jest to specjalne miejsce na stronie geo-edukacji przeznaczone dla maturzystów.

Znajdziecie tutaj zadania maturalne z poprzednich lat.

matura - ZESTAWY DO ĆWICZEŃ ONLINE

Dodatkowo Patroni po zalogowaniu do serwisu zyskują dostęp do testów maturalnych w formie quizów do rozwiązania on line. W trakcie testu można skorzystać ze wskazówek naprowadzających na właściwe rozwiązanie, a po zakończonym teście wszystkie pytania zostają wyjaśnione. Przykład takiego quizu poniżej, a w pełni opracowanych testów będzie stopniowo przybywać.

Obecnie na Patronów czekają 4 dodatkowe testy.

0%

Hydrosfera - test 4

Pole firnowe, to miejsce w którym śnieg zamienia się w lód lodowcowy, morena czołowa, to materiał zgromadzony przez lodowiec, a granica wiecznego śniegu to wysokość powyżej której więcej śniegu przybywa niż topnieje

1 / 23

1. Na rysunku przedstawiono przekrój podłużny lodowca górskiego. Oceń, które ze zdań jest prawdziwe?

najgłębsze na świecie

2 / 23

2. Na rysunkach przedstawiono lokalizację wybranych jezior na mapie świata oraz podano ich maksymalną głębokość. Do opisu dopasuj literę przyporządkowaną rysunkowi odpowiedniego jeziora. Jest to jezioro pochodzenia tektonicznego, najgłębsze na świecie i ma największą pojemność. Gromadzi około 1/5 światowych zasobów wód słodkich.

Jeżeli kojarzysz położenie kontynentów na mapie świata (i w przybliżeniu współrzędne geograficzne) , to liczba możliwych odpowiedzi spada do 2. Jeżeli kojarzysz, że ryft to coś podłużnego - zostaje jedna odpowiedź.

3 / 23

3. Na rysunkach przedstawiono lokalizację wybranych jezior na mapie świata oraz podano ich maksymalną głębokość. Do opisu dopasuj literę przyporządkowaną rysunkowi odpowiedniego jeziora. Jezioro to położone jest w strefie ryftu wschodnioafrykańskiego. Jest najgłębszym jeziorem na kontynencie.

Jeżeli kojarzysz możliwe współrzędne geograficzne jakie mogą pojawić się w Ameryce Północnej zostanie tylko jedno jezioro do wyboru. Dodatkowo, skoro w nazwie pojawia się polodowcowe, kolejną wskazówką może być to, że występuje gdzieś gdzie powinno być kiedyś zimno...

4 / 23

4. Na rysunkach przedstawiono lokalizację wybranych jezior na mapie świata oraz podano ich maksymalną głębokość. Do opisu dopasuj literę przyporządkowaną rysunkowi odpowiedniego jeziora. Jest to tektoniczno-polodowcowe jezioro, położone na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Zwróć uwagę na położenie jezior

5 / 23

5. Na rysunku przedstawiono obszar ujściowy rzeki wraz z jeziorami. Zaznacz typ genetyczny jezior przedstawionych na rysunku.

Jezioro jest bardzo głębokie. Zastanów się czy takie głębokości mogą powstać w wyniku działalności lodowca czy procesów wewnętrznych. Wtedy będziesz wiedzieć, czy mogą one wystąpić w Afryce, czy nie - w przypadku lodowca - wykluczysz Afrykę.

6 / 23

6. Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny jednego z jezior świata. Zaznacz zdanie/zdania prawdziwe

Zastanów się, który z czynników nie doprowadzi do podniesienia się poziomu wody, tylko w jednej części zbiorki, a wpłynie na jej wysokość na całym zbiorniku

7 / 23

7. Sejsze, to fale, w których ruch cząsteczek wody odbywa się wahadłowo. W jednej części zbiornika poziom wody podnosi się, a w drugiej jednocześnie opada. Fale te powstają w wyniku wyraźnego zaburzenia równowagi wody w zbiornikach zamkniętych (jeziorach, głęboko w ląd wcinających się zatokach morskich i morzach śródlądowych). Na rysunku przedstawiono przebieg sejszy. Zaznacz czynnik, który nie jest przyczyną powstawania sejszy.

Zwróć uwagę na zwierciadła wód podziemnych

8 / 23

8. Na schematycznym przekroju geologicznym numerami 1.–4. oznaczono wybrane miejsca. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Miejsce występowania źródła oznaczono numerem

Zastanów się, w którą stronę powinna płynąć woda, aby zadziałało ciśnienie hydrostatyczne, które pozwala pokonać grawitację

9 / 23

9. Na rysunkach przedstawiono wybrane typy źródeł. W których z nich woda wypływa na powierzchnię pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego?

Jeżeli pamiętasz, na jakich obszarach występują gejzery - to jesteś w domu 🙂

10 / 23

10. Jeden spośród poniższych opisów poprawnie przedstawia powstawanie gejzerów. Który?

Gejzery powinny występować, na młodych geologicznie obszarach gdzie występuje wulkanizm.

11 / 23

11. Miejsca występowania gejzerów na mapie zaznaczono cyframi:

Jeżeli znasz mapę - zobacz jakie jezioro występuje na wskazanej szerokości geograficznej, jeżeli nie - skup się na rozpoznaniu typu genetycznego jeziora na podstawie wykresu.

12 / 23

12. Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez misę jednego z jezior zaznaczonych na mapie, wykonany wzdłuż równoleżnika 5ºS. Wskaż właściwą nazwę jeziora, którego dotyczy ten przekrój.

Zwróć uwagę na głębokość strome brzegi

13 / 23

13. Podaj nazwę genetycznego typu jeziora, dla którego wykonano przekrój poprzeczny.

Musisz uruchomić wyobraźnię...

14 / 23

14. Na schematycznym rysunku przedstawiono Słońce, Ziemię i Księżyc w dwóch różnych położeniach wynikających z ruchu tych ciał niebieskich. Oceń, które ze zdań jest prawdziwe?

Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi

15 / 23

15. Na rysunkach przedstawiono kolejne etapy przekształcania się jezior w torfowisko. Zaznacz informację dotyczącą powstawania torfów.

Przypomnij sobie jego położenie na mapie, gdzieś na Bliskim Wschodzie.

16 / 23

16. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Morze Martwe jest jeziorem pochodzenia

W zasadzie jest to pytanie o rozumienie 3 terminów: transgresja lodowca, granica wiecznego śniegu, egzaracja

17 / 23

17. Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na których przedstawiono zmianę zasięgu norweskiego lodowca górskiego Briksdalsbreen między rokiem 2002 a 2012. Które ze zdań jest prawdziwe?

Kiedy występują większe opady w klimacie podrównikowym?

18 / 23

18. Na wykresach (A–D) przedstawiono średnie miesięczne wielkości przepływów wód w wybranych rzekach położonych na półkuli północnej. Podaj literę, którą oznaczono wykres przepływów wód rzeki o ustroju podrównikowym.

Jakie są cechy poszczególnych typów genetycznych jezior?

19 / 23

19. Które ze zdań jest błędne?

Zwróć uwagę, że woda jest wyrzucana bardzo wysoko

20 / 23

20. Na fotografii przedstawiono rodzaj gorącego źródła występującego na Islandii. Która z informacji dotyczących przedstawionego źródła jest prawdziwa?

Na zasolenie wpływa albo "znikanie" wody (zostaje sól) - zwiększanie zasolenia; albo dopływ wody słodkiej - zmniejszanie zasolenia

21 / 23

21. Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie średniego zasolenia przypowierzchniowych wód oceanicznych. Zaznacz cechę klimatu obszarów o największych wartościach zasolenia wód oceanicznych, która wywiera wpływ na tak duże stężenie soli w wodzie oceanicznej.

Pamiętaj, że na wysokość granicy wiecznego śniegu wpływa zarówno temperatura jaki i opady (w niższych temperaturach będzie to snieg)

22 / 23

22. Poniższe klimatogramy sporządzono dla wybranych stacji meteorologicznych świata. Uporządkuj klimatogramy według rosnącej wysokości występowania teoretycznej granicy wiecznego śniegu.

Widzimy, że przyczyną jest podwodne osuwisko. Przypomnij sobie przyczyny powstawania ruchów wody morskiej.

23 / 23

23. Na rysunku przedstawiono mechanizm powstawania jednego ze zjawisk zachodzących w dużych akwenach. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Na rysunku przedstawiono mechanizm powstawania

Your score is

The average score is 0%

0%

Bezpłatna aplikacja z testami maturalnymi z geografii (sklep google play)