Demografia

Pierwsza z map przedstawia średni wiek kobiet w Europie, w którym rodzą pierwsze dziecko. Sama średnia dla UE to prawie 30 lat. Krajem, w którym kobiety najpóźniej decydują się na potomstwo są Włochy (31,3). Generalnie kraje basenu Morza Śródziemnego, które dotknął kryzys gospodarczy, mają te wskaźniki wyższe. Medianę wieku osób w poszczególnych krajach przedstawia poniższa mapa. Wyraźnie odcina się środkowa Afryka, która jest wyraźnie młodsza od pozostałej części świata. Zmiany…

0 Komentarzy

Zmiany liczby ludności

Zmiany obszaru zamieszkiwanego przez człowieka oraz liczby ludności na świecie doskonale ilustruje poniższy film. Poza wspomnianymi elementami w filmie zwrócona jest uwaga na pewne charakterystyczne punkty w rozwoju ludzkości, np: rewolucja przemysłowa, czarna śmierć; oraz wydarzenia ze sfery politycznej, naukowej i gospodarczej, takich jak: Imperium Rzymskie, wynalezienie kompasu czy powstanie jedwabnego szlaku.

0 Komentarzy