Tsunami

Poniżej można znaleźć kilka materiałów dotyczących fal tsunami.

1. Rozchodzenie się fal tsunami.

Warto zauważyć, że fale tsunami rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Oczywiście największe zniszczenia spowodują na lądzie, który znajduje się najbliżej miejsca powstania. Po dopłynięciu do brzegu (i rzecz jasna dokonaniu gigantycznych zniszczeń), fala tsunami się “odbija” i płynie w przeciwnym kierunku, w podobny sposób, jak zaobserwowalibyśmy odbijanie się fal od brzegów kałuży czy akwarium. Jej wielkość jest jednak wtedy już zdecydowanie mniejsza.

By NOAA Center for Tsunami Research (NCTR) – NOAA Magazine [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34077

2. Skutki Tsunami są oczywiste (wszelkiego rodzaju zniszczenia i ofiary w ludziach). Poniżej seria trzech zdjęć pokazujących zmiany linii brzegowej w Banda Aceh po przejściu Tsunami z 26 grudnia 2004. Materiały pochodzą z aplikacji Google Earth

Tsunami uderzyło w wybrzeże Indonezji 26 grudnia 2004. Pierwsze zdjęcia w Google Earth z dnia 28.01.2005 pokazują ogromne zmiany w linii brzegowej oraz zniszczenia, których dokonała fala. Jednocześnie widzimy, że w 2019 ciężko doszukać się zniszczeń spowodowanych przez Tsunami, poza linią brzegową, która uległa trwałym zmianom.

3. I kilka filmów pokazujących tempo i charakter zjawiska:

Tsunami w Indonezji 2004
Model rozchodzenia się fal tsunami w 2004 roku na Oceanie Indyjskim
I dla porównania: wymodelowane fale tsunami dla najsilniejszego trzęsienia ziemi odnotowanego w 1960 roku w Chile o sile 9,5 w skali Richtera

Dodaj komentarz