Rozmieszczenie ludności – Australia

Tym razem bardzo prosta mapa znaleziona na portalu Terrible Maps, który znalazł ją na portalu Amazing Maps 😉

Rozmieszczenie ludności w Australii. Czytamy ją w skrócie na 2 sposoby:
-połowa ludności Australii mieszka na obszarze zaznaczonym na czerwono
-połowa ludności Australii mieszka na obszarze zaznaczonym na szaro

Dodaj komentarz