Przemysł i usługi w Afryce

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Zanim przejdziemy do charakterystyki sektora przemysłu i usług na kontynencie afrykańskim, najpierw kilka słów na temat poziomurozwoju gospodarczego tego kontynentu. Jeżeli popatrzymy na mapę świata, która by prezentowała produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca, a więc wartość towarów i usług jakie wytwarzane są na terenie danego kraju, bardzo łatwo byłoby nam odnaleźć tam Afrykę, ponieważ odznaczałaby się kolorami o znacznie niższych wartościach PKB. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych za 2019…

0 Komentarzy

Rolnictwo Afryki

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Na samym początku omawiając temat rolnictwa w Afryce musimy sobie zwrócić uwagę na kilka nieścisłości. Z jednej strony występują tam na większości obszaru niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Z drugiej jednak strony zatrudnienie w rolnictwie jest na tym kontynencie bardzo wysokie. Ponad dwie trzecie ludności zamieszkującej Afrykę pracuje właśnie w rolnictwie. A pomimo tego Afryka jest kontynentem, na którym trwale występują klęski głodu, niedobory żywności, a w związku z tym konieczność importowania tego dobra z…

0 Komentarzy

Środowisko przyrodnicze Afryki

Posłuchat tego tekstu w formie podcastu: Afryka jest jedynym kontynentem, który znajduje się na wszystkich czterech półkulach, a więc zarówno na półkuli północnej i południowej, ponieważ przebiega przez ten kontynent równik, który nam właśnie dzieli świat na te dwie półkule, oraz na półkuli wschodniej i zachodniej, ponieważ przez Afrykę przebiega południk 0 stopni, który przebiega także przez Londyn i to właśnie ten południk dzieli nam świat na półkule wschodnią i zachodnią. Afryka jest typowym kontynentem…

0 Komentarzy

Bliski Wschód – kultura i gospodarka.

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Bliski Wschód jest to region, który leży na pograniczu trzech kontynentów - Europy, Afryki oraz Azji. Przy czym zdecydowanie największa część tego obszaru leży na kontynencie azjatyckim. Zaliczamy do niego 16 państw, jeżeli wliczymy tutaj autonomię palestyńską. Kraje zaliczane do Bliskiego Wschodu / Źródło: praca własna, Michał Barański Wśród najważniejszych krajów tego regionu należałoby wymienić Arabię Saudyjską, Irak, Iran, Egipt znajdujący się już w Afryce czy Turcję, której…

0 Komentarzy

Indie. Kraj kontrastów społecznych i gospodarczych.

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Indie to kraj, który znajdziemy w południowej części Azji. Od północy ograniczają je Himalaje, natomiast od południa - ocean indyjski.Omawiając środowisko przyrodnicze Indii, należy szczególną uwagę poświęcić klimatowi, jaki tam występuje. Zdecydowana większość obszaru znajduje się w klimacie zwrotnikowym monsunowym, dla którego charakterystyczny będzie omawiany wcześniej  monsun. Będzie on odpowiedzialny za występowanie pory suchej w okresie zimowym oraz pory deszczowej w okresie letnim. To co będzie jeszcze charakterystyczne i będzie wynikało…

0 Komentarzy

Chiny. (Prawie) najludniejszy kraj świata

Aktualizacja. W momencie nagrywania tego odcinka, Chiny były najludniejszym krajem na świecie. Jednak w 2023 roku na pierwszym miejscu znalazły się Indie. Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Chiny, podobnie jak Japonia, są terenem, w którym dominują obszary wyżynne i górzyste.  Jednak to, z czym chyba najbardziej sobie kojarzymy ten kraj, to fakt, że zamieszkuje go największa liczba ludności na świecie, czyli blisko 1 miliard i 400 milionów. Zdecydowana większość osób skupia się jednak w…

0 Komentarzy

Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Obecnie kojarzymy sobie Japonię jako jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie krajów na świecie. Jednak nie zawsze tak było. Japonia jest krajem wyspiarskim położonym na kilku tysiącach wysp, a cztery największe z nich nazywają się Honsyu, Hokkaido, Kyusyu i Sikoku. Wszystkie te wyspy znajdują się na oceanie spokojnym na wschód od Azji. Pomimo tego, że Japonia leży na szerokości geograficznej zbliżonej do Włoch,…

0 Komentarzy

Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

Posłuchaj tego odcinku w formie podcastu: Azja, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, jest największym kontynentem. Stąd nic dziwnego, że będzie tam występować bardzo wiele różnych zjawisk i procesów. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch, które zaliczają się do tak zwanych procesów wewnętrznych, to znaczy, że powstają w wyniku działania energii, która pochodzi z wnętrza naszej planety. W występowaniu zarówno zjawisk wulkanicznych, jak i trzęsień ziemi sprzyja budowa geologiczna Azji. Jej obszar znajduje się na płytach litosfery, a właśnie w pobliżu granic poszczególnych…

0 Komentarzy
Read more about the article Środowisko przyrodnicze Azji
Efekty monsunu zimowego (górne zdjęcie) oraz letniego (dolne zdjęcie) w Ghatach Zachodnich (Indie) / Wikipedia

Środowisko przyrodnicze Azji

Posłuchaj w formie podcastu: Azja jest największym kontynentem, ale słowo "naj" nie będzie odnosić się tutaj tylko i wyłącznie do jego powierzchni. To na tym kontynencie spotkamy największą liczbę rekordów dotyczących środowiska przyrodniczego. To na obszarze Azji mamy do czynienia z najwyższym łańcuchem górskim, czyli Himalajami, w którym oczywiście znajduje się również najwyżej położony punkt na świecie, mianowicie chodzi o szczyt Mount Everest, którego wysokość wynosi 8848 m n.p.m. Mount Everest / Pixabay.com Ale równocześnie to w…

0 Komentarzy

Czym jest pogoda a czym jest klimat? 

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Wiele osób myli pogodę i klimat. Gdy lato jest chłodne albo w zimie (uwaga) spadnie śnieg – śmieją się i pytają gdzie to globalne ocieplenie? Oczywiście trafiają się i sytuacje w drugą stronę, czyli kilka upalnych dni albo brak śniegu w ferie od razu daje podstawy do twierdzenia, że globalne ocieplenie jest. Ono jest faktem, ale nie z powodu braku śniegu w Boże Narodzenie.…

0 Komentarzy