Procesy dekolonizacji

 Procesy dekolonizacji przebiegały w różnym tempie w różnych częściach świata. Chociaż Afryka jest zdecydowanie bliżej Europy, niż obie Ameryki, to właśnie od nich w XVI wieku rozpoczął się proces kolonizacji. Jednak to także tam najwcześniej zaczęły przebiegać procesy dekolonizacji. Jako pierwsze przykład dały Stany Zjednoczone, jeszcze pod koniec XVIII wieku, ale już do 1830 roku zdecydowaną większość obszaru Ameryki Północnej i Południowej stanowiły niezależne kraje. 

Na obszarze Azji południowo-wschodniej ostatnie kolonie przestały istnieć tuz po II wojnie światowej, czego przyczyną było osłabienie państw metropolitarnych. Najpóźniej proces dekolonizacji dobiegł końca w Afryce. Poniżej kilka filmów, które ukażą przebieg tych procesów na świecie

Świat:

Afryka:

Dodaj komentarz