Energetyka węglowa

Ostatni rok (2019) przyniósł największy spadek produkcji energii z węgla. W porównaniu z poprzednim rokiem z tego źródła energii wyprodukowano nieco ponad 303 TWh mniej niż w poprzednim roku. Jest blisko 3% spadek w skali całego świata. W ostatnich latach zdecydowana większość nowych elektrowni węglowych powstawała w Azji, szczególnie w Indiach i Chinach. Prognozy mówią jednak o tym, że po raz pierwszy zużycie węgla może być mniejsze także w Indiach.

Na stronie https://www.visualcapitalist.com/every-coal-power-plant-1927-2019 znaleźć można ciekawy film, z którego kadr znajduje się poniżej, oraz kilka wykresów opisujących wcześniej wspomnianą sytuację.

Rozmieszczenie głównych elektrowni węglowych na świecie i ich emisje [kadr]. Źródło: https://www.visualcapitalist.com/every-coal-power-plant-1927-2019

Dodaj komentarz