Konkurs “Geografia AI”

  • Post author:
  • Post category:inne

Geografia AI to konkurs przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Sztuczna inteligencja daje olbrzymie możliwości, a dzięki wykorzystaniu jej w grafice możemy pokusić się o przedstawienie za pomocą obrazu wydarzeń z przeszłości lub przyszłości naszej planety. I to jest właśnie Twoje zadanie.

A co jest do wygrania? Komplet aplikacji z podcastami z geografii rozszerzonej dla szkoły ponadpodstawowej, znajdujące się w Sklepie Google Play:

  • Geografia z GeoEdukacją 1 – link
  • Geografia z GeoEdukacją 2 – link
  • Geografia z GeoEdukacją 3 – link

oraz Nagroda Specjalna.

Szczegółowy regulamin:

1. Cel Konkursu:

Celem konkursu jest promowanie kreatywnego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji (AI) do tworzenia grafik/ilustracji przedstawiających zarówno historyczne wydarzenia z dziejów Ziemi, jak i przyszłe scenariusze związane z wpływem człowieka na środowisko.

2. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest portal GeoEdukacja (GeoEdukacja.edu.pl) we współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie z klasami wojskowymi (14lo.lublin.pl)

3. Opis zadania konkursowego:

Zadaniem jest wygenerowanie grafiki przedstawiającej:

a) historyczne wydarzenia z dziejów ziemi (np. upadek meteorytu, zlodowacenie plejstoceńskie, pierwsze zwierzęta na lądzie itp.).

b) przyszłość naszej planety związaną z wpływem człowieka na środowisko (np. globalne ocieplenie, kwaśne deszcze, czysta energia itp.).

4. Warunki Uczestnictwa:

a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

b) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.

c) Prace muszą być stworzone przy użyciu technologii sztucznej inteligencji (AI).

Można do nich wykorzystać takie narzędzia jak: Adobe Firefly, Stable Diffusion, MidJourney, DALL-E

d) Powstałe w ten sposób prace można następnie edytować w dowolnym edytorze graficznym, co należy zaznaczyć w zgłoszeniu

5. Zgłoszenia do konkursu:

a) Prace powinny być zgłaszane w formacie jpg o minimalnych wymiarach 1000×1000 pikseli.

b) Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz, do którego link znajduje się poniżej:

https://forms.gle/8ho5rKNF4ZasdE5q6

c) W formularzu należy podać informacje dotyczące sposobu powstania pracy:

– narzędzie do generowania obrazów

– prompt, który został użyty do ich wygenerowania

d) do zgłoszenia należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia dotyczącego zapozniania się z regulaminem oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku niepełnoletnich uczniów, oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie.

e) Prace nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych ani naruszających praw autorskich innych osób.

f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do celów promocyjnych konkursu.

6. Przebieg konkursu:

a) termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29.11.2023

b) po zakończeniu terminu nadsyłania prac zostaną wybrane 3 zwycięskie prace, które otrzymają nagrody. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone do dnia 16 grudnia na profilu facebook GeoEdukacji

c) Z nadesłanych prac zostanie wybranych maksymalnie 30, które w dniu 1.12.2023 zostaną opublikowane w galerii internetowej na profilu facebook GeoEdukacja.

d) W dniach 1.12.2023-15.12.2023 – godzina 21:00, odbędzie się głosowanie internautów. Autorzy 3 prac, które zdobędą najwięcej polubień otrzymają nagrody. W sytuacji gdyby prace nagrodzone przez jury pokrywały się z wynikami głosowania internautów nagrody główne przypadną kolejnym 3 pracom z największą liczbą polubień.

e) Z nadesłanych prac jedną z nich wybierze Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego. Ta praca otrzyma nagrodę specjalną.

f) Ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2023

g) Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na profilu facebook i stronie internetowej GeoEdukacji oraz stronie internetowej i profilu facebook XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

7. Nagrody:

a) Nagrodami w konkursie jest zestaw aplikacji ze Sklepu Google Play z podcastami GeoEdukacji obejmującymi komplet materiałów z geografii rozszerzonej dla klas 1-3 szkół ponadpodstawowych:

Geografia z GeoEdukacją 1

Geografia z GeoEdukacją 2

Geografia z GeoEdukacją 3

b) Nagroda specjalna Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta

8. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik, poprzez pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e mail) w celach organizacyjnych, promowania konkursu oraz ewentualnego przekazania nagród. Organizator gromadzi dane uczestników oraz ich opiekunów w formie formularzy zgłoszeniowych do końca trwania edycji, tj. wręczenia nagród. Uczestnik w każdym momencie trwania konkursu może wystąpić o usunięcie swoich danych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie lub dokonać zmian. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie się każdorazowo wiązało z odstąpieniem od udziału w konkursie. Prośbę o usunięcie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie proszę zgłaszać do organizatora konkursu na adres info@geoedukacja.edu.pl

9. Postanowienia Końcowe:

a) Uczestnicy konkursu przyjmują regulamin konkursu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu lub odwołania konkursu w dowolnym momencie.

c) Wszelkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością ich autorów, jednak organizatorzy mają prawo wykorzystania ich do celów promocyjnych konkursu.

d) Zachęcamy do kreatywnego udziału w konkursie i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

patronite-logos-1

GeoEdukacja to grypodcasty, kanał youtube i ta strona internetowa.

Wspieraj działalność GeoEdukacji w serwisie Patronite

Najnowsze posty:

Wsparcie GeoEdukacji poprzez Patronite jako prezent

Zbliża się czas świąteczno noworoczny. Czyli mnóstwo okazji do dawania prezentów. Czy może być cos

Uncategorized

Przemysł i usługi w Afryce

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Zanim przejdziemy do charakterystyki sektora przemysłu i usług na kontynencie

15. Afryka mapa

Urbanizacja

W tym wpisie zobaczycie kilka map, które dotyczą tematyki urbanizacji i rozwoju miast. Dowiesz się

11. Urbanizacja mapa

Konkurs “Geografia AI”

Geografia AI to konkurs przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół

inne

Rolnictwo Afryki

Posłuchaj tego tekstu w formie podcastu: Na samym początku omawiając temat rolnictwa w Afryce musimy sobie

15. Afryka