Animowana piramida płci i wieku

Niedawno na stronach GUS udało mi się dotrzeć, do bardzo ciekawych danych demograficznych. Na stronie GUS znajduje się animowana piramida płci i wieku z zakresem danych 1970 – 2050. Oczywiście część danych stanowią prognozy. Każdy rok możemy zatrzymać i sprawdzić szczegółowe dane dla poszczególnych roczników jak na przykład liczba kobiet i mężczyzn.

Na animacji doskonale widać kolejne wyże i niże demograficzne, ale także ich stopniowe zanikanie. Doskonale widoczne staje się stopniowe zwężanie podstawy piramidy płci i wieku a więc starzenie się społeczeństwa. Dzięki dokładniejszej analizie jesteśmy w stanie sprawdzić jak zmieniał się wiek, w którym zanika nadwyżka mężczyzn (w 1970 jest to wiek już 31 lat podczas gdy w 2010 ten wiek wynosi 48 lat) oraz jak duże deficyty powstają na rynku pracy porównując osoby odchodzące na emeryturę i z liczbą osób wchodzącą na rynek pracy, oczywiście upraszczając, ale tendencje są widoczne. Przykładowo w roku 1970 osób w wieku 19 lat było 636 000 a w wieku 65 lat było 256 000, natomiast w 2010 w wieku 65 lat było 284 000, ale wchodzących na rynek pracy było już 100 000 mniej a prognozy dla kolejnych lat pokazują wręcz deficyt.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/

A na zdjęciach piramida z początku i końca okresu

Dodaj komentarz